Thelma GalitDra. Thelma Galit
Ospital ng Lipa
63 (043) 702-6766 / 702-9845 to 9846