Ang primerong pahayagan ng Tanggapan ng mga kooperatiba ay inilunsad na.
Isang pambihirang pagkakataon ang magkaron at makapagbuo ng isang pahayagang sumasalamin sa mga programa, adhikain
at gawain ng ibat ibang Kooperatiba ng Lungsod ng Lipa. Ito ay sa tulong at pakikipagtulungan ng lahat ng mga Kooperatibang
saklaw ng tanggapan, Lipa City Cooperative Development Council (LLCDC) at ang Tanggapan ng mga Kooperatiba sa pangunguna ni
G. Ramelo M. Mendoza, pinuno ng tanggapan.

Tunay ngang mahirap kung maituturing ang unang hakbang na ito ngunit walang katumbas ang halaga ang maglathala ng pahayang
makapagumulat ng damdamin at magsisilbing inspirasyon ng pagsisikap ng samahan. Lubos ang galak at pasasalamat sa lahat ng mga
nakipagtulungan upang maging possible ang proyektong ito. Bagamat hindi madali ay lubos ang binibigay ng suporta at paniniwala
ng ama ng Lungsod ng Lipa, Kgg. Meynard A. Sabili, sa kakayahang makapaglungsad ng unang edisyon ng pahayang Pangkooperatiba.

Hangad ng mga tao sa likod ng pahayagang ito na magpatuloy ang paglulunsad ng pahayagan sa mga susunod pang pagkakataon
kalakip ang pag-asang hindi dito natatapos ang pagbibigay inspirasyon sa kagalingan ng mga Kooperatiba at mga taong walang sawang
tumalima sa bawat pangangailangan ng mga ito. Rebelasyon kung maituturing ang lahat ng nakalathala sa bawat pahina ng pahayagang ito
sapagkat ito ang bunga ng patuloy na pagsisikap para sa kaunlaran at dangal ng mga Kooperatiba ng Lungsod ng Lipa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit